VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 15. 11. 2022 – Katedra divadelní vědy / Job offer from 15 November 2022 – Department of Theatre Studies

Č.j.: UKFF/526860/2022

English see below

Katedra divadelní vědy

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: dějiny novověkého a moderního světového divadla a dramatu, teorie divadla a dramatu
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia
 • vedení závěrečných prací
 • výzkumná a publikační činnost
 • zapojení do projektů realizovaných KDV

Požadavky:

 • titul Ph.D.
 • zkušenost s pedagogickou činností na úrovni VŠ
 • vědecká a publikační aktivita v požadovaném oboru a zaměření
 • výuka v českém in anglickém jazyce

Předpokládaný nástup: 13. 2. 2023
Termín přihlášky: 3. 1. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Department/Institute of Theatre Studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: history of early modern world theatre and drama, theatre and dram theory
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position: 1,0

Job description:

 • Teaching in the required specialization BA, MA and PhD degree
 • Supervision of students’ theses and projects
 • Research and publishing in the field
 • Participation in the projects of the Institute of Information studies and librarianship

 Job requirements:

 • Ph.D. title
 • University teaching experience
 • Research and publishing experience
 • Teaching in both Czech and English language

Expected starting date:  February 13, 2023
Application deadline: January 3, 2023 

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.