VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 16. 11. 2022 – Středisko ibero-amerických studií / Job offer from 16 November 2022 – Center of Ibero-American Studies

Č.j.: UKFF/529938/2022

English see below

Středisko ibero-amerických studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Obor a zaměření: Latinskoamerická politika, metodologie společenských věd
Platová třída: AP3
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • Výzkumná činnost na špičkové úrovni ve společenských vědách a v oboru latinskoamerická politologie a ve společenských vědách
 • Výuka a vedení seminářů na téma současná Latinská Amerika a metodologické aspekty sociálních věd
 • Podíl na zahraniční spolupráci katedry
 • Vedení doktorandů

Požadavky:

 • Habilitace
 • Kvalitní publikace v mezinárodních časopisech s IF
 • Silný potenciál internacionalizace
 • Zkušenost s vedením doktorských studentů
 • Zkušenost s grantovou činností
 • Plynná znalost češtiny

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2023
Termín přihlášky: 18. 12. 2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Center of Ibero-American Studies

Job title: Research Associate Professor-AP3
Field and specialization: Latina American Politics, Social Science Methodology
Expected salary/job rank: AP 3
Full-time position: 1,0

Job description:

 • Excellent research in Latin American Politics and social sciences
 • Teaching courses on Latin American Politics and social science methodology
 • International cooperation

Job requirements:

 • Habilitation
 • Excellent research (IF journals)
 • Potential for internationalization
 • Ph. D. supervising experience
 • Experience with research grants
 • Excellent command of Czech language

Expected starting date:  1. 2. 2023
Application deadline: 18. 12. 2022

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.