Na Filozofické fakultě UK se konalo diskuzní setkání o reformě doktorského studia

Pozvánku na setkání od vedení FF UK přijal prof. Jaroslav Miller, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a jeden z hlavních architektů připravované reformy doktorského studia. Právě reforma a její dopady na humanitní a sociálně-vědní obory byla hlavním tématem setkání.

Diskuze se zúčastnili také předsedové Oborové rady FF UK, několik vedoucí základních součástí i studenti fakulty. Pozvání přijalo kolegium z Rektorátu Univerzity Karlovy, za které se zúčastnila rektorka UK prof. Milena Králíčková a další z rozšířeného kolegia, a podpořilo FF UK v přípravě reformy doktorského studia.


Prof. Jaroslav Miller je český historik, který se specializuje zejména na dějiny politického myšlení, problematiku měst a českého exilu. Je držitelem řady vědeckých stipendií a akademických ocenění. V minulosti byl rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (2014–2021) a rektorem Anglo-americké vysoké školy v Praze (2021–2022).


Související články