Čeští archeologové objevili v Abúsíru hrobku majitele největšího mumifikačního depozitu

Archeologický tým Českého egyptologického ústavu FF UK během terénních prací na jaře 2022 objevil a zdokumentoval hrobku staroegyptského hodnostáře jménem Vahibre-meri-Neit z konce 26. nebo počátku 27. dynastie. Jde o největší balzamovací depozit, jaký byl dosud v Egyptě nalezen.

Ten patřil majiteli nově odkryté hrobky, Vahibre-meri-Neitovi. Depozit uložený v 15 metrů hluboké šachtě obsahoval víc než 370 keramických zásobnic obsahujících suroviny, nádoby a jiné materiály, které byly použity při mumifikaci majitele hrobky. Při jarní archeologické sezóně 2022 pokračoval výzkum Vahibre-meri-Neitovy šachtové hrobky výkopem obrovské hlavní šachty o rozměrech přibližně 14×14 metrů.

Archeologický výzkum postupně odhalil, že přibližně uprostřed hlavní šachty byla do skalního podloží vyhloubena další, menší šachta určená k uložení pohřbu majitele hrobky. Na dně centrální hrobové šachty vědci objevili dvojitý sarkofág, částečně poškozený starověkými lupiči. Nález prokázal, že na rozdíl od balzamovacího depozitu byla Vahibre-meri-Neitova hrobka vykradena již v době pozdní antiky, kolem 4. až 5. století po Kr.

Obrovský, tři metry vysoký vnější Vahibre-meri-Neitův sarkofág byl vyroben ze dvou masivních bloků bílého vápence a jeho víko bylo z vnější strany zdobeno textem 72. kapitoly Knihy mrtvých, která má zesnulému zajistit vzkříšení do blaženého života v zásvětí a bezproblémový vstup na onen svět.

Podařilo objevit několik předmětů v neporušeném stavu. Jednalo se o dvě dřevěné schránky obsahující 402 fajánsových vešebtů (magických figurek služebníků, kteří měli v posmrtném životě vykonávat práci místo jejich majitele), dále dvě nepopsané, ale použité alabastrové kanopy (nádoby na uchování nabalzamovaných vnitřností z mumifikovaného těla), model obětního stolku, deset modelů pohárů z egyptského alabastru a především ostrakon z bílého vápence, který byl popsán náboženskými texty v hieratickém písmu.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK