Právě probíhá VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky

Jaká je situace bohemistiky v globálním světě? Jaké jsou příležitosti tohoto oboru v době, kdy klesá zájem o tradiční studium národních jazyků a literatur? A jak a v jakých širších souvislostech jsou dnes české autorky a autoři přijímáni doma a ve světě? Nejen o tom diskutují bohemisté ze všech koutů světa od 27. června do 1. července. Kongres pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Filozofickou fakultou MU a Slovenskou akademií věd.

Idea bohemistického kongresu nabídla bohemistům z celého světa od roku 1995 setkání a diskuse o jejich výzkumných projektech na jednom místě. Po čtyřech kongresech, které se s pětiletým odstupem soustředily k různým otázkám dějin a teorie literatury, má ten současný kongres bilanční charakter. Jeho cílem je rekapitulovat stav i výhledy oboru, v němž došlo ke generačním a dalším proměnám, v jeho intelektuální i institucionální dimenzi. Kongres proto nese název „Na křižovatkách: koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě“.

Kongres nabízí příspěvky a pořady pro odbornou i širší veřejnost. Ve čtyřech dnech představí odborné referáty v tematických sekcích. Pojednávají o situaci a trendech dnešní literární vědy a popisují česko-německé a přeshraniční souvislosti české literatury, která stále více přesahuje do dalších jazyků, ale také dnešní péči o českou literaturu v překladech. Více než 140 dalších příspěvků se dotýká metodologie bádání o literatuře, a to i na pomezí dalších oborů, nezpracovaných okruhů českých literárních dějin, literárních institucí doma i ve světě.

Kongres nabízí i doprovodný program. V knihovně Václava Havla proběhne 29. června debata na téma Hašek, Hrabal, Havel… a dál? Česká literatura a bohemistika mimo Evropu a Ameriku. Její účastníci proberou, kdo jsou nejčtenější autorky a autoři v arabštině, vietnamštině, čínštině a dalších jazycích, jaké výzvy představuje překlad do těchto jazyků a jak je přijímáno jejich dílo. V pátek 1. července se bude konat diskuse o řadě Česká knižnice, která přináší komentovaná, kriticky připravená díla spisovatelů z českých zemí, a jejím přínosu kultuře četby a kánonu v dnešní době.

Doprovodný program bude korunovat 30. června kulatý stůl v Senátu PČR. Vědci, politici a představitelé státních institucí budou diskutovat na téma situace bohemistiky ve světě, jejích rizik a dnešních příležitostí. Diskusi zahájí předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a náměstek ministra školství Václav Velčovský.

Kongres se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu Miloše Vystrčila, předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové, ministra kultury Martina Baxy a primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba.

Celý program a více informací najdete na webu kongresu.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK