Cenu Jana Palacha letos získali tři laureáti

Ocenění obdržel Filip Liška, student historie, spolu s Ondřejem Černým, studentem filozofie a politologie, a také Lukáš Veverka, student dějin umění. Cenu studentům předala děkanka FF UK Eva Lehečková 21. dubna 2022 na zasedání Vědecké rady FF UK.

Fakultní cena se každoročně uděluje studentům a absolventům za vynikající samostatnou publikační činnost, mimořádný vědecký přínos, výraznou společenskou, kulturní či sportovní aktivitu zvyšující prestiž fakulty nebo prokázání mimořádných lidských a charakterových vlastností ve výjimečných situacích.

Děkanka FF UK tento rok ocenila dva počiny:

Filip Liška a Ondřej Černý byli oceněni za vytvoření celofakultního popularizačního podcastu Balast, který otevírá studentům i veřejnosti dveře k zajímavostem z oblasti studia a výzkumu na Filozofické fakultě UK, ale nechybí ani diskuze o aktuálních světových tématech. Oba studenti se v podcastu na velice vysoké úrovni věnují debatám nikoli jen v rámci svých oborů, ale v zájmu celé fakulty.

Lukáš Veverka cenu získal za knižní vydání své bakalářské práce, monografie „Mezi sjezdy a tanečními. Kapitoly z dějiny kulturních domů“, která se zabývá výstavbou kulturních domů ve Středočeském kraji mezi lety 1945–1989. Svým tématem i záběrem jde o výjimečný počin, který „zdaleka přesahuje nároky kladené na bakalářskou práci,“ popisuje vedoucí práce docent Richard Biegel z Ústavu pro dějiny umění FF UK. Publikace navíc patří k nejúspěšnějším titulům Vydavatelství FF UK za rok 2021.

Slavnostního předávání ceny se zúčastnili Lukáš Veverka a Filip Liška, který cenu převzal i za Ondřeje Černého.


Filozofická fakulta UK připravuje na letošní rok rovněž vytvoření druhé celofakultní ceny – Ceny Růženy Vackové.

Cena Jana Palacha byla dosud koncipována velice široce, uděluje se nejen za vědecké, ale i za významné společenské či lidské počiny, a bývá tak velice složité rozhodnout o vítězi v těchto těžce porovnatelných kategoriích. Nová studentská cena, Cena Růženy Vackové, bude proto udělována za:

  • významnou akademickou činnost
  • mimořádný vědecký přínos ročníkové, bakalářské, diplomové či disertační práce
  • vynikající samostatnou publikační činnost včetně překladů

Cena Jana Palacha pak bude oceněním za výrazné společenské, kulturní či jiné aktivity zvyšující prestiž fakulty nebo za prokázání mimořádných lidských a charakterových vlastností ve výjimečných situacích.

Fotografie ze slavnostního předávání

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK