VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 25. 11. 2021 – Ústav asijských studií / Job offer from 25 November 2021 – Institute of Asian Studies

Č.j.: UKFF/481305/2021

English see below

Ústav asijských studií

Název pracovní pozice: Akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Indologie – bengálština, bengálská literatura, sanskrtská literatura
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka kurzů bengálštiny a indické literatury
 • vedení kvalifikačních prací
 • vědecko-výzkumná činnost a publikační aktivita v mezinárodních časopisech
 • podíl na administrativní činnosti ústavu

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru indologie (bengálština), titul Ph.D. v době nástupu
 • středně pokročilá znalost druhého indického jazyka výhodou (zejm. sanskrtu)
 • předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v požadovaném zaměření
 • publikace v mezinárodních časopisech

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2022
Termín přihlášky: 31. 12. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkana

Institute of Asian Studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Indology – Bengali, Bengali literature, Sanskrit literature
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching courses on Bengali and Indian literature
 • supervision of BA/MA students’ theses
 • research and publishing in international journals
 • sharing administrative duties in the department

Job requirements:

 • MA degree in Indology (Bengali), PhD degree at the beginning of employment
 • intermediate knowledge of another Indian language preferred (primarily Sanskrit)
 • former teaching and research experience in the above-mentioned expertise
 • publications in international journals

Expected starting date: 1. 2. 2022
Application deadline: 31. 12. 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.