Vyšlo nové číslo časopisu Estetika

Odborný časopis Estetika: The European Journal of Aesthetics, který se zaměřuje na rozmanité tradice evropské filozofické estetiky, vydává nakladatelství Helsinki University Press ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK.

Součástí čísla je studie slovenské badatelky Daniely Šterbákové, napsaná v době jejího působení na Ústavu filosofie a religionistiky na FF UK. Ve svém článku 433″, Ideas, and Medium in Appreciating Conceptual Art srovnává Šterbáková dvě možné interpretace známé „tiché“ skladby Johna Cage: konceptuální čtení staví proti porozumění dílu na pozadí umění performance.

V čísle se dále objevuje článek Beyond the Pleasure Principle: A Kantian Aesthetics of Autonomy od filozofa Dominica McIvera Lopese, který se pokouší odpovědět na otázku: Proč by všichni lidé měli soudit esteticky? Svou úvahu umisťuje do prostředí anglo-jazyčných interpretací Kantovy Kritiky soudnosti a jeho teorie estetické normativity. Eran Guter a Inbal Guter se kriticky věnují pojetí temporality v hudebním díle navrženém americkou filozofkou Susanne Langer, která z hudebního prožitku vylučuje běžný, hodinami měřený čas, a navrhují jiné, sytější a otevřenější chápání hudební temporality inspirované poznámkami Ludwiga Wittgensteina.

Wittgensteinově estetice se věnuje také Clinton Peter Verdonschot, který ji charakterizuje jako „romantickou“. Alexey Aliyev se pokouší odpovědět s analytickou přesností na otázku: Co je román? Číslo pak uzavírají dvě recenze: Matthew Rampley píše o knize A History of Art History od Christophera Wooda a Nicholas Wiltsher se zaměřil na Apt Imaginings od Jonathana Gilmora.

Recenzovaný, volně přístupný on-line časopis Estetika, založený roku 1964, vychází dvakrát ročně. Od roku 2008 vychází v angličtině a od roku 2012 používá trojitý anonymní systém recenzování. Šéfredaktorkou časopisu, jehož redakce sídlí na Katedře estetiky FF UK, je Hanne Appelqvist z Helsinské univerzity. Časopis indexují následující společnosti: Sherpa Romeo, Scopus, Web of Science (Arts and Humanities; Current Contents / Arts and Humanities), CEEOL, ERIH Plus, CEJSH, DOAJ, philpapers, Google Scholar, EBSCO Knowledge Base, Chronos, CrossRef, JISC KB+ a Ex Libris.

Časopis je k dispozici na webu www.estetikajournal.org.

 


Související články