Nakladatelství Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna vydala publikaci pracovníků Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

Kolektivní monografie „Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. Ivan Cankar a jeho současníci“ vyšla v červnu 2020 a obsahuje sedmnáct studií českých, slovinských a rakouských autorů, které pojednávají o literárněvědných, literárně teoretických a jazykovědných problémech díla kanonického autora slovinské literatury a kultury Ivana Cankara.

Publikace zároveň nabízí interdisciplinární pohled na autorovu tvorbu, nové filozofické přístupy a odhaluje kulturologické otázky spojené se středoevropským významem jeho tvorby. Většina příspěvků v publikaci pochází z mezinárodního sympózia, které pořádala Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK a Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna 22.–23. listopadu 2018.  Editorkou monografie je doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.

Prozaik a dramatik Ivan Cankar (1876–1918), původem Slovinec, strávil mnoho let ve Vídni, byl však úzce svázán také s Prahou. Právě zde vycházely první překlady jeho děl a inscenovaly se zde jeho divadelní hry. Zvlášť bohatá byla recepce jeho tvorby v české kultuře na počátku 20. století.

Rok 2018 byl ve slovinské kultuře prohlášen za Cankarův rok, ve veřejném i vědeckém prostředí mu byla věnovaná mimořádná pozornost. Jedním z výsledků této iniciativy je rovněž předkládaná kniha. Ta je dalším dokladem faktu, že ve středoevropském prostoru existuje jen málo tak bohatých kulturních styků mezi dvěma národy jako právě mezi Slovinci a Čechy.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK