Projekt Ústavu pro archeologii FF UK získal cenu Zlatý mamut za nejlepší výsledky v popularizaci archeologie

Ocenění převzali vědci z Ústavu pro archeologii FF UK za projekt „ArchaeoCentrum Čechy – Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor“. Na projektu se podíleli společně s Katedrou archeologie FF ZČU a Katedrou historie FP ZČU. Slavnostní předání se konalo v pondělí 21. září 2020 v Muzeu Anthropos v Brně.

Projekt, na kterém se ústav spolupodílel, probíhal v letech 2017–2019. Do aktivit se zapojili doc. Miroslav Popelka, ing. Renata Šmidtová a dr. Pavel Titz, který v současné době pracuje v Národním muzeu. Porota na projektu ocenila zejména jeho komplexnost a širokou škálu aktivit, které představily archeologii a výsledky jejího bádání veřejnosti. „To bylo také hlavním mottem pro všechny účastníky projektu,“ uvádí doc. Popelka.

V průběhu tří let připravili členové pražského týmu řadu workshopů a přednášek, které se uskutečnily v Historickém parku Bärnau-Tachov, na Katedře archeologie FF ZČU v Plzni, v Západočeském muzeu v Plzni a v Muzeu Českého lesa v Tachově.

Pro své aktivity vytvořili řadu pracovních listů pro žáky, studenty i dospělé, české a německé verze dvou archeologických pexes, výukové listy pod názvem „O pravěku a středověku obrazem i slovem aneb teď už to snad nikdy nezapomenete“ a kolekce archeologických pohlednic na pozadí čtyř ročních období. Vytvořeny byly rovněž repliky oděvů zahrnující období od doby bronzové do středověku.

Na realizaci projektu se podíleli také studenti FF UK, včetně čerstvé absolventky bakalářského studia Lucie Novotné, která pořizovala fotodokumentaci, ze které připravila na konci roku 2019 výstavu v prostorách Filozofické fakulty UK.

Ocenění uděluje Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno a Moravské zemské muzeum Brno. Celý projekt se uskutečnil za finanční podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Související články