Vyšel aktualizovaný katalog open access časopisů FF UK na rok 2020

Katalog „Journals 2020“ představuje v anglickém jazyce celkem 15 fakultních odborných časopisů, které vycházejí v režimu open access a jejichž elektronická vydání jsou volně ke stažení ve formátu PDF pro všechny čtenáře.

Kromě základních charakteristik, anotací a kontaktů na jednotlivé redakce nechybí v katalogu přehled odborných online databází, v nichž jsou jednotlivá periodika zahrnuta.

Například časopis Linguistica Pragensia je indexován v Emerging Sources Citation Index v rámci prestižní databáze Web of Science. Do další významné databáze Scopus nově přibyly po Časopisu pro moderní filologii také Slovo a smyslSvět literatury.

Mezi fakultní open access časopisy se od roku 2020 řadí také periodikum Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK Litteraria Pragensia, do druhého ročníku vstupuje Chatreššar, tematicky orientovaný na srovnávací jazykovědu.

Katalog Journals 2020 slouží také jako praktický rozcestník na detailní weby časopisů, které jsou strukturovány s ohledem na archiv článků volně dostupných pod licencí CC BY-NC-ND 2.0. Archiv jednotlivých čísel také odkazuje do centrálního Digitálního repozitáře UK, kde bylo ke konci roku 2019 zpřístupněno již přes 1800 jednotlivých článků.

Weby periodik poskytují kompletní informační servis o redakcích časopisů, kontaktech a požadavcích na technické parametry rukopisu pro autory, kteří chtějí v časopisech publikovat. Zájemce o koupi tištěné verze časopisu pak stránky odkazují do fakultního e-shopu.

Journals 2020 (ke stažení v PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK