Dobrovolnické doučování češtiny pro žáky základních a středních škol

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK organizuje během mimořádných opatření v souvislosti s koronavirovou infekcí a uzavřením základních a středních škol dobrovolnické doučování prostřednictvím distanční výuky přes internet.

Doučování je zaměřeno zejména na přípravu na přijímací zkoušky a k maturitě, je možné domluvit se ale i na průběžném doplňování učiva z češtiny. Časová náročnost je na individuální domluvě, podmínkou je alespoň 1 vyučovací hodina za týden.

Po vyplnění registračního formuláře vás budeme kontaktovat. Naše kapacity jsou omezené, v případě velkého zájmu se může stát, že nedokážeme vyhovět všem. Ale vynasnažíme se.

kontaktní osoba: Kateřina Šormová, katerina.sormova@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK