Ředitel Ústavu českých dějin FF UK prof. Ivan Šedivý obdržel stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy

Ocenění za celoživotní badatelský přínos na poli českých dějin, kultivaci akademického prostředí a skvělou organizační práci, kterou se zasloužil o rozvoj UK, převzal prof. Šedivý 26. září na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy od prorektora pro akademické kvalifikace Aleše Gerlocha.

Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., ukončil studium historie na Filozofické fakultě UK v roce 1983, poté nastoupil do vědecké aspirantury Ústavu československých a světových dějin ČSAV, kde roku 1989 získal hodnost CSc. a také první zaměstnání v akademické sféře, v němž setrval do roku 1996. Následně působil v Historickém ústavu Armády ČR a v roce 1992 začal vyučovat na FF UK.

V roce 2002 se stává šéfredaktorem časopisu Dějiny a současnost a zároveň vědeckým pracovníkem Výzkumného centra pro dějiny vědy. O rok později je pověřen vedením Masarykova ústavu – Archivu AV ČR. V letech 2010–2014 působí na FF UK jako proděkan pro vědu a výzkum a v roce 2013 je jmenován ředitelem Ústavu českých dějin FF UK.

Specializací Ivana Šedivého jsou dějiny českých zemí a Československa v první polovině 20. století, první světová válka a české země za první světové války, vojenské dějiny habsburské monarchie a teoretické problémy vojenských dějin.

Prof. Šedivý je průkopníkem rozvíjení vojenských dějin v akademickém prostředí, zvláště pak na Univerzitě Karlově. Je autorem publikací Češi, české země a velká válka 1914–1918 či Dějiny Česka a spoluautorem knih Napoleonské války a české zeměVálka a armáda v českých dějinách.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK