Proběhne slavnostní zahájení projektu MOVES na FF UK

Slavnostní zahájení projektu MOVES, podpořeného z evropských fondů (European Joint Doctorate, Horizon 2020, Marie Curie Skłodowska Actions), proběhne na FF UK v pondělí 2. září od 17:00 v místnosti 104. Promluví doc. Michal Pullmann, děkan FF UK, prof. Markéta Křížová, proděkanka FF UK pro zahraničí, prof. Martin Procházka, koordinátor projektu MOVES, a zástupci Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3, University of Kent a Universidade do Porto.

V průběhu září bude FF UK hostit měsíční intenzivní program, v rámci nějž se poprvé sejde mezinárodní tým patnácti mladých výzkumných pracovníků, kteří absolvovali náročné výběrové řízení pro MOVES. Během září vystoupí na FF UK několik význačných zahraničních hostů, např. prof. Matt Guterl (Brown University), dr. William O’Reilly (University of Cambridge) a prof. Peter Burschel (University of Göttingen).

Na projektu MOVES – Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges spolupracuje Univerzita Karlova se společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent – a partnery z neziskového sektoru a kreativních průmyslů. Cílem projektu je podpořit talentované vědce na počátku jejich kariéry. Projekt získal finanční podporu z evropského grantu v rámci Horizon 2020 – Marie Sklodowská-Curie Actions a excelentní hodnocení 98 %. Koordinující institucí je FF UK a koordinátorem projektu je prof. Martin Procházka (ÚALK).


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK