Uzavírka Šporkova paláce (Hybernská 3) od 29. 7. do 23. 8. 2019

V období od 29. 7. do 23. 8. 2019 bude uzavřena budova Šporkova paláce (Hybernská 3) z důvodu úprav v interiérech.

Vrátnice bude i nadále v provozu a vstup do budovy bude zaměstnancům umožněn po zazvonění.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK