Nadační fond obětem holocaustu podpořil přípravu Lexikonu holokaustu: šoa v polské, české a slovenské literatuře

Projekt realizovaný na FF UK s názvem „Příprava Lexikonu holokaustu: šoa v polské, české a slovenské literatuře“, jehož hlavním řešitelem je prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., byl podpořen Nadačním fondem obětem holocaustu v rámci programu Připomínka. Příspěvek je hrazený z dotace Ministerstva kultury ČR.

NFOH v rámci programu Připomínka každoročně podporuje projekty sloužící k důstojné připomínce židovských a romských obětí holocaustu.

Podrobnosti na http://www.fondholocaust.cz/cs.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK