VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 17. 6. 2019 – Ústav jazyků a komunikace neslyšících

 Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor 1/lektor 2
Předpokládaná mzdová třída: L1/L2
Obor a zaměření: Čeština v komunikaci neslyšících (Deaf Studies): lektor českého znakového jazyka
Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně) – lze rozdělit do dvou úvazků ve výši 0,5 (20 hodin týdně), na dobu určitou


Popis pracovní činnosti:

 • Výuka českého znakového jazyka v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Čeština v komunikaci neslyšících, resp. v kurzech zajišťovaných ÚJKN, v kurzech CŽV a U3V.
 • Vedení, konzultování a oponování studentských prací (v případě L2).
 • Aktivní zapojení do dlouhodobých a krátkodobých činností a úkolů řešených v rámci oboru, ÚJKN, fakulty a univerzity, včetně publikační činnosti (zejm. pro vzdělávací účely), organizační a administrativní činnosti, konzultací apod.

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zakončené titulem Mgr. nebo vyšším; příp. vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru zakončené titulem Bc. s perspektivou úspěšného dokončení magisterského studia v horizontu max. jednoho roku (v případě L1).
 • Vynikající znalost českého znakového jazyka (rodilý mluvčí výhodou).
 • Solidní orientace v oblasti lingvistiky znakových jazyků a výuky českého znakového jazyka.
 • Profesionalita, systematičnost, kolegiálnost, týmová spolupráce, zodpovědný přístup k pracovním povinnostem.

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 18. července 2019

Bližší informace o výběrovém řízení: andrea.hudakova@ff.cuni.cz

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis (včetně praxe a publikačních výstupů)
 • motivační dopis
 • kopie dokladů o vzdělání a praxi
  Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání

 Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • nebo e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k  veřejné přednášce nebo pohovoru, který proběhne na konci srpna nebo začátkem září.