Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK hostila mezinárodní konferenci o vzdělávací politice

Konferenční setkání „Adult Education and Learning Policy in a World Risk Society” na téma výzkumu vzdělávací politiky řešící oblast vzdělávání a učení dospělých, proběhlo ve dnech 16.–18. května 2019 na FF UK.

Akce se zúčastnilo téměř šest desítek odborníků z 20 zemí, kromě Evropy byly zastoupeny ještě 3 další kontinenty. Delegáti se ve svých vystoupeních věnovali problematice sociálních, politických, ekonomických a environmentálních rizik ve vztahu k učení jako předmětu politiky vytvářené na nejrůznějších úrovních od lokální po transnacionální. Ve 13 sekcích bylo prezentováno 39 příspěvků, 5 z nich tvořily symposium věnované veřejným politikám zaměřeným na pozici mladých dospělých na trhu práce v zemích EU.

V rámci plenárních přednášek vystoupily Anke Grotlüschen (Universität Hamburg) a Sotiria Grek (Nottingham University), které analyzovaly výzkum gramotnosti a ohrožených skupin, resp. problémy expertízy a tvorby politiky mezinárodních organizací jako OECD nebo UNESCO. Součástí plenárního programu byly dále dva kulaté stoly: Pprvní z nich se soustředil na problematiku učení se občanským kompetencím v kontextu postkomunistické Evropy, druhý na možnosti a sociální odpovědnost vzdělávací politiky v éře populismu.

Konference „Adult Education and Learning Policy in a World Risk Society“ proběhla jako IV. konference Sítě pro výzkum vzdělávací politiky (PSAE) Evropské společnosti pro výzkum vzdělávání dospělých (ESREA).

Petr Kukal, mluvčí FF UK

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK