VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií/ Job offer from 24 April 2019 – Department of South Slavic and Balkan Studies

English see below

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
Obor a zaměření: albánský jazyk (lingvistika albánštiny)
Platová třída: L1
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně) na jeden rok (1. října 2019 až 30. září 2020)

požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru albanistika (Mgr.)
 • jazykové znalosti – aktivní ovládání albánštiny na úrovni rodilého mluvčího
 • odborný zájem o oblasti související s albánskou lingvistikou a výukou albánštiny
 • znalost alespoň jednoho světového jazyka na úrovni B2 a vyšší
 • alespoň částečná znalost češtiny výhodou

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 31. května 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • Strukturovaný životopis
 • Přehled dosavadní publikační činnosti
 • Kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení: 

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

kontakt kvůli dotazům: jaroslav.otcenasek@ff.cuni.cz

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana

Department of South Slavic and Balkan Studies

Job title: Lecturer
Field and specialization: Albanian language (Albanian linguistics)
Expected pay group: L1
Part-time position: 1,0 (40 hours per week) for one year (Octobre 1, 2019–September 30, 2020)

Job requirements:

 • University diploma in Albanian Language and Literature (MA degree)
 • language skills – Albanian as mother tongue
 • professional interest in Albanian linguistics and teaching of Albanian related fields
 • knowledge of at least one world language level B2 and/or higher
 • partial knowledge of Czech is an advantage

Expected starting date:Octobre 1, 2019
Application deadline: May 31, 2019

Applications to be considered for round 2 will include the following: 

 • filled in Application form
 • structured CV
 • record of publications
 • copies of documents of the accomplished academic degrees (and their Czech translation)

Submitting the application:

 • Submission by e-mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail or delivered in person to the following address:
  Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the following address hana.holubova@ff.cuni.cz

The original copies of the required documents have to be presented during the on-site interview.
Based on the committee’s decision, either all candidates or selected candidates only will be invited for the second round of the interview.contact for questions: jaroslav.otcenasek@ff.cuni.cz