VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií/ Job offer from 24 April 2019 – Department of South Slavic and Balkan Studies

English see below

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: rumunský jazyk (lingvistika rumunštiny)
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru rumunistika nejméně na úrovni Ph.D.
 • jazykové znalosti – aktivní ovládání rumunštiny na úrovni C1
 • odborný zájem o oblasti související s rumunskou lingvistikou
 • zkušenost s výukou rumunštiny výhodou
 • znalost angličtiny či jiného světového jazyka alespoň na úrovni B2 a vyšší
 • alespoň částečná znalost češtiny výhodou

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 31. května 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • Strukturovaný životopis
 • Přehled dosavadní publikační činnosti
 • Kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

kontakt kvůli dotazům: jaroslav.otcenasek@ff.cuni.cz

Rozhodnutí děkana

Department of South Slavic and Balkan Studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Romanian language (Romanian linguistics)
Expected pay group: AP2
Part-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job requirements:

 • Ph.D. in the programme of Romanian Language and Literature
 • language skills – active Romanian level C1
 • scholarly interest in the sphere of Romanian linguistics
 • experience teaching Romanian is an advantage
 • knowledge of English ot other world language level B2 and higher
 • at least partial knowledge of Czech is an advantage

Expected starting date: Octobre 1, 2019
Application deadline: May 31, 2019

Complete applications will include the following: 

 • Application form
 • curriculum vitae
 • summary of work experience
 • overview of scholarly and teaching experience, list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded (with Czech translation)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

  The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
  Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

 

Contact for questions: jaroslav.otcenasek@ff.cuni.cz