Na FF UK proběhne konference Básně o věcech. Věnovat se bude širšímu rámci přítomnosti věci a předmětného zobrazení v poezii od antiky do současnosti

Konference, kterou na 30. ledna až 2. února připravily Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, se zúčastní přední čeští odborníci a zahraniční hosté z Francie, USA, Velké Británie, Německa i Polska. Program je vhodný pro studenty i širokou veřejnost.

Konference Básně o věcech by měla v základních obrysech zmapovat otázku věci a věcnosti/předmětnosti v poezii od antiky do současné doby s přihlédnutím k filosofickým koncepcím a přesahům do jiných druhů umění. Zaměří na specifické okruhy, mezi kterými bude otázka předmětnosti v básni a zrození moderní předmětné básně na pozadí symbolismu; historie předmětnosti v poezii; funkce a významy předmětu v básni; prezentace a reprezentace věci/objektu či strategie využívající věcnost.

Program bude probíhat v anglickém a českém jazyce, u českých příspěvků bude zajištěno tlumočení do angličtiny, anglické příspěvky tlumočeny nebudou. Vstup je volný.

Konference se koná za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Program konference

Anotace příspěvků


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK