Knihovna FF UK spustila uživatelský průzkum na téma uživatelské zkušenosti s vyhledáváním, půjčováním a čtením odborných e-knih z nabídky Univerzity Karlovy

Hodnocení můžete zasílat do 1. února.

Fond Knihovny FF UK čítá v současnosti přes milion tištěných svazků a dalších téměř 300 titulů je přístupných v elektronické podobě. Tyto tištěné i elektronické knihy jsou vyhledatelné a přístupné prostřednictvím jednotného univerzitního vyhledávače UKAŽ.

Pomozte Knihovně FF UK se zlepšováním služeb a věnujte prosím několik minut vyplnění dotazníku zkoumajícímu uživatelské zkušenosti s vyhledáváním, půjčováním a čtením odborných elektronických knih.

Dotazník je přístupný na webové adrese http://bit.ly/knihovnaffdotaznik2019.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK