Profesní kurzy celoživotního vzdělávání na FF UK otevírají účastníkům nové kariérní možnosti

Jste zvídavá duše, chcete se stále učit nové věci, ale už jste absolvovali vysokoškolské studium? Potřebujete se zdokonalit ve vaší práci, prohloubit anebo specializovat vaše znalosti? Filozofická fakulta UK vám právě to nabízí. Centrum dalšího vzdělávání FF UK připravilo pro veřejnost kurzy celoživotního vzdělávání, které vám pomohou stát se ještě větším profesionálem ve svém oboru. Anebo si jednoduše pouze rozšíříte obzory. Vybrat si můžete z kurzů profesních, zájmových či přípravných.

Profesní kurzy jsou zaměřeny na výkon povolání a pomohou vám aktualizovat vaše předchozí odborné znalosti. Doženete to, co jste nestihli ve škole, seznámíte se s novinkami v oboru a rozšíříte své profesní kompetence.

V nabídce kurzů převažují rozmanité kurzy pedagogické, které ocení učitelé, kteří chtějí do výuky začlenit nejnovější know-how a progresivní přístupy, za které jim poděkují především sami studenti. Pedagogové mohou navštěvovat kurz, který rozšíří jejich znalosti ve společenské, ekonomické a právní vědě či jim osvětlí problémy současné filosofie a religionistiky.

Kurz Využití jazykových korpusů ve výuce je připraven především pro učitele jazyků, kteří chtějí objevit možnosti současných elektronických korpusů pro přípravu vyučování a pro motivaci žáků. Sami účastníci budou řešit širokou paletu lingvistických úkolů na základě dat z různých druhů korpusů a poznají celou škálu aplikací korpusu do jazykového vyučování. V rámci kurzu Výuka češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem bude účastníkům například představena oblast metodiky a didaktiky cizojazyčného vyučování, evropská jazyková politika a sociokulturní specifika vybraných cizinců. Zároveň zde bude také prostor sdílet zkušenosti mezi sebou a inspirovat se příklady dobré praxe.

Otevřeny jsou v tomto roce také kurzy pro psychology, tlumočníky a výchovné poradce. Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost jsou připraveny pro perspektivní tlumočníky, kteří se na své povolání teprve připravují a chtějí své dovednosti a schopnosti zkvalitnit a zdokonalit. Na kurzu Psycholog ve zdravotnictví se zase naučíte, jak zajistit první pomoc a zdravotní péči v mimořádných a krizových situacích, poznáte zdravotnickou legislativu a osvojíte si základy farmakologie.

Celoživotní vzdělávání je placenou formou studia. Po absolvování kurzu získají úspěšní absolventi osvědčení FF UK. V případě, že nestíháte kurz tento rok, rozhodně se neváhejte přihlásit akademický rok následující. Již teď si však můžete prohlédnout archiv proběhlých kurzů na FF UK a zjistit, jaký kurz by vám do budoucna vyhovoval.

Detailnější informace a aktuality naleznete na webových stránkách FF UK v sekci Celoživotního vzdělávání.


Související články