Zemřela Olga Loužilová, odbornice na dějiny klasické filozofie a filozofii T. G. Masaryka

S velkou lítostí oznamujeme, že 1. září 2018 zemřela PhDr. Olga Loužilová, CSc.

Olga Loužilová, rozená Dušková, absolvovala v roce 1952 na Filozofické fakultě UK studium filozofie a ruštiny; v témže roce získala doktorát z filozofie a psychologie. V letech 1953–60 působila jako pedagožka na střední škole v Jaroměři, v letech 1960–84 jako odborná asistentka na tehdejší Katedře filozofie FF UK. Účastnila se práce v týmu pro dějiny české filozofie ČSAV v Praze, a to tématy filozofie T. G. Masaryka a recepce německé klasické filozofie v českých zemích v 2. polovině 19. století.

Výběr bibliografie:

  • Masarykova filosofie člověka, 1967;
  • Masarykův problém moderního člověka, 1970 (náklad likvidován), 1990;
  • Stručný přehled dějin českého filosofického myšlení od poloviny 14. století do počátku 20. století, 1985.

Výběr časopiseckých příspěvků:

  • Problém osobnosti v Masarykově filosofii člověka, FČ 1968;
  • Masarykův problém sebevraždy, AUC 1968;
  • Hegelovské motivy v české a ruské filosofii 40. let 19. století, AUC 1979;
  • K charakteru české filosofie po půldruhém století, FČ 1991.


Související články