Zemřel přední znalec východní Evropy Václav Huňáček

Ústav východoevropských studií FF UK s velkou lítostí oznamuje, že zemřel doc. PhDr. Václav Huňáček, CSc. Významný znalec východního křesťanství a kultury východní Evropy a dlouholetý pedagog, který ve svém oboru vychoval řadu žáků, odešel 7. srpna 2018.

doc. PhDr. Václav Huňáček, CSc.

7. srpna letošního roku odešel z tohoto světa ve věku 87 let docent Václav Huňáček, dlouholetý pedagog Ústavu východoevropských studií FF UK.

Václav Huňáček byl významnou osobností s mimořádnými encyklopedickými znalostmi. Pro šířku profesionálního zájmu nebylo možné jeho působení zařadit do jednoho oboru. Jeho práce se dotýkala filologie, historie, translatologie, průvodcování a dalších sfér souvisejících s reáliemi širokého prostoru, jímž se zabýval. Přednášel pro celou řadu pracovišť na FF UK i mimo její rámec.

Václav Huňáček patřil mezi nejvýraznější pedagogy naší fakulty. Dokázal svým posluchačům odhalovat dalekosáhlé souvislosti, málo známá fakta i zcela netušené kontexty. Jeho profesionální záběr zdaleka přesahoval sféru východní Evropy, zasahoval do oblasti střední a západní Evropy, na Blízký východ a do dalších oblastí. Zároveň systematicky prohluboval znalosti českých dějin a reálií. Kultura v jeho pojetí byla otevřeným systémem vybízejícím k intepretaci a hlubšímu poznávání. Bez nadsázky můžeme říci, že dokázal komukoli, ať studentovi, či pedagogovi, ať pocházel z kterékoli země či regionu, odhalit o vlastní zemi nové a podnětné skutečnosti.

Práce se studenty byla pro Václava Huňáčka hlavní životní náplní. Jeho žáci dodnes vzpomínají nejen na jeho přednášky, ale také na rozhovory vedené v kabinetech i na chodbách naší fakulty, které studium dokázaly obohatit často více než jeho povinná náplň. Václav Huňáček svou činností dokázal motivovat k hlubšímu zájmu o svůj obor a díky tomu vychoval celou řadu žáků, kteří dodnes ve svých oborech působí. Jejich jménem i jménem všech, kteří jej znali, vyjadřujeme panu docentovi svůj neskonalý obdiv a své poslední poděkování.

pracovníci Ústavu východoevropských studií FF UK

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK