Nadační fond obětem holocaustu podpořil přípravu monografie o životě a díle českého židovského spisovatele Jiřího Weila

Projekt realizovaný na FF UK s názvem „Příprava podkladů pro monografii o životě a díle českého židovského spisovatele Jiřího Weila (1900–1959)“, jehož hlavní řešitelkou je Mgr. Hana Hříbková, byl podpořen Nadačním fondem obětem holocaustu v rámci programu Připomínka. Příspěvek je hrazený z dotace Ministerstva kultury ČR.

NFOH v rámci programu Připomínka každoročně podporuje projekty sloužící k důstojné připomínce židovských a romských obětí holocaustu.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK