VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

English see below

Vědecký pracovník v rámci projektu KREAS*

*(KREATIVITA A ADAPTABILITA JAKO PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU EVROPY V PROPOJENÉM SVĚTĚ)

Název pracovní pozice: Vědecký pracovník v projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě)
Předpokládaná mzdová třída: VP2
Obor a zaměření: anglofonní literatury a kultury, raně novověké literatury a divadlo.
Úvazek: 0,5 (20 hod. týdně)
Zapojení do projektu od srpna 2018 do konce roku 2022.

Popis pracovní činnosti:

 • Výzkum kreativity a performativity jako základů dramatické tvorby i pragmatického pojetí kultury v raně novověkém divadle, funkce raně novověkého divadla v rámci tehdejšího zábavního průmyslu a vztahů mezi estetickými a ekonomickými funkcemi raně novověkého divadla a některými rysy současných kreativních průmyslů.
 • Spolupráce na výzkumu pragmatického pojetí fikce.

Požadavky:

 • Doktorské vzdělání v mezinárodním interdisciplinárním programu (např. Erasmus Mundus Joint Doctorate, H2020 MSCA ITN EJD) s disertací v oblasti dějin a teorie raně novověké kultury a specializací na anglické raně moderní divadlo;
 • znalost teorie a dějin novověkého divadla jako kreativního průmyslu; vědecká publikační činnost v angličtině.

 

Předpokládaný nástup: 1. srpna 2018
Termín přihlášky: 25. června 2018

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis
 • průvodní dopis
 • úředně ověřené doklady o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  prof. PhDr. Martin Procházka, CSc, ÚALK FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu martin.prochazka@ff.cuni.czKomise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Rozhodnutí děkana – raně novověké lit. a divadlo

Project KREAS

Job title: Post-doctoral researcher in the KREAS project
Expected pay grade: VP2
Field and specialization: Anglophone literatures and cultures; early modern theatre and literature
Workload: 0.5 (20 hours a week)
Fixed term: August 2018 to the end of 2022

Job description:

 • research in creativity and performativity as foundations of dramatic production and a pragmatic concept of culture in early modern theatre, in early modern theatre and the functioning of entertainment industry, and parallels between the aesthetic and economic functions of early modern theatre and some characteristics of contemporary creative industries
 • research collaboration in the pragmatic concept of fiction

Requirements:

 • doctoral degree in an international interdisciplinary PhD programme (e.g., Erasmus Mundus Joint Doctorate, H2020 MSCA ITN EJD) with a dissertation in the history and theory of early modern culture, focused on early modern theatre.
 • knowledge of the theory and history of early modern theatre as a creative industry; academic publications in English.

Expected start date: 1 August 2018
Deadline for applications: 25 June 2018

Application documents:

 • structured CV
 • cover letter
 • certified diploma and transcript of records

Application options:

 • By e-mail:
  Send the application form with all attachments by e-mail to martin.prochazka@ff.cuni.cz.
 • By post or in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  prof. PhDr. Martin Procházka, CSc, ÚALK FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha

Original documents will be required for the selection procedure. The Selection Board may choose to invite all or selected applicants to a subsequent round of the selection procedure, i.e., an interview or a public lecture.