Duben přinese změny v placení pokut v knihovnách FF UK

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

od 1. dubna 2018 bude možné pokuty (zpozdné za včas nevrácené knihy) platit hotovostí pouze v následujících knihovnách:

budova nám. Jana Palacha 2

budova Celetná 20

budova Hybernská 3

Knihovna Jana Palacha Knihovna Celetná Knihovna Šporkova paláce
Historický kabinet Knihovna etnologie
Knihovna anglistiky a romanistiky
Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky

Žádné z knihoven na FF UK kromě výše uvedených nebudou od 1. 4. 2018 pokuty přijímat. Pokud máte na svém čtenářském kontu neuhrazenou pokutu, bude potřeba zaplatit ji v některé z výše uvedených knihoven anebo bezhotovostním převodem na bankovní účet (viz dále).

Bezhotovostní platba pokut

Číslo účtu 85631011/0100
Variabilní symbol 871001
Specifický symbol ID osobní číslo (najdete pod fotografií na ISIC)
Zpráva pro příjemce Vaše jméno a příjmení

POZOR! Od 1. 4. 2018 je pro platby pokut ze všech knihoven stejný variabilní symbol 871001.

Veškeré informace o platbě pokut najdete na webu Knihovny FF UK.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK