Zemřel literární historik doc. Jaroslav Med

Ve středu 14. února 2018 zemřel ve věku 85 let doc. PhDr. Jaroslav Med, CSs. Na FF UK vystudoval knihovnictví a bohemistiku a přednášel zde českou a světovou literaturu.

parte_med


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK