Journals 2018

Vyšel aktualizovaný elektronický katalog Open Access časopisů vydávaných Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Prohlížet a stahovat ho lze na následujícím odkazu: Journals_FF_UK_2018.