Oslavy 17. listopadu: Studenti, akademičtí pracovníci a široká veřejnost si připomněli události z let 1939 a 1989 na několika místech v Praze

Vzpomínkové akce byly zahájeny projevy u Hlávkovy koleje. Připomínkový akt po položení věnců pokračoval pochodem k pamětní desce Jana Opletala a Václava Sedláčka v Žitné ulici. Program probíhal také na Albertově, odkud se před 28 lety vydal průvod studentů a pedagogů na Národní třídu.

U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly během slavnostního večera předány Ceny Arnošta z Pardubic pro vynikající vyučující a vynikající vzdělávací počin.

Před státním svátkem 17. listopadu probíhá také slavnostní předávání Cen Josefa Hlávky. Ceny jsou podporou vynikajících studentů pražských vysokých škol, talentovaných mladých vědců a umělců. Mezi dvanácti laureáty byl letos Mgr. Jiří Honzl z Českého egyptologického ústavu FF UK. Medaile Josefa Hlávky byla udělena prof. Evě Hajičové, která od roku působila 1962 na Filozofické fakultě UK a od roku 1973 na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde dosáhla vynikajících vědeckých i pedagogických úspěchů.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve svém projevu zdůraznil, jak důležitou a nezastupitelnou roli pro vývoj demokracie a občanské společnosti hrají studenti a vzdělaní lidé. Zástupci studentů Sára Drahokoupil Vidímová z FF UK a Michal Říha z PF UK pak ve svých projevech nabídli pohled dnešních studentů na významné události československých dějin.

Uctění památky 17. listopadu zorganizovalo Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy ve spolupráci se studentskými spolky a studentskou částí Akademického senátu UK.

>>> celá zpráva a fotogalerie na portálu iForum

úvodní foto: Univerzita Karlova


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK