VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 5. 4. 2017 – Ústav filosofie a religionistiky

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Ústav filosofie a religionistiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: filosofie se zaměřením na antickou filosofii a jednu další oblast (systematickou nebo historickou) filosofie.
Úvazek: 1 (40 hodin týdně)

Požadavky:

 • titul Ph.D. nebo ekvivalent, případně krátce před dokončením,
 • aktivní znalost alespoň dvou světových jazyků,
 • schopnost pravidelné výuky v cizím jazyce,
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru,
 • organizační a administrativní schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. října 2017
Termín přihlášky: 5. května 2017

Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis s přehledem praxe a přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • v případě dokončeného doktorského studia ověřenou kopii doktorského diplomu,
 • rozvaha o budoucím odborném zaměření.

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

 

VŘ_UFAR

Rozhodnutí o úspěchu ve VŘ