Zemřel Prom. fil. Ivo Vasiljev, CSc., výjimečný jazykovědec a vietnamista

Ústav Dálného východu FF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 23. 10. 2016 ve věku 81 let zemřel po těžké nemoci doyen české vietnamistiky, pan doktor Ivo Vasiljev, lingvista a polyglot, který většinu svého života zasvětil vietnamskému jazyku, autor zásadní publikace Za dědictvím starých Vietů, bohužel nedokončeného Velkého učebního česko-vietnamského slovníku a v neposlední řadě náš vážený a milý učitel.

Poslední rozloučení s Ivo Vasiljevem se koná 2. listopadu 2016 ve 13 hodin v obřadní síni krematoria u Sv. Otýlie v Českých Budějovicích.

Pan doktor Vasiljev se narodil 29. května 1935 v Praze. V letech 1953–1958 studoval na Filozofické fakultě UK obor korejština a dějiny Dálného východu, vietnamštinou se začal zabývat v rámci své vědecké aspirantury v Orientálním ústavu ČSAV, kde v r. 1964 získal vědeckou hodnost CSc. V letech 1962 až 1970 vedl obor vietnamistika  na Filozofické fakultě UK a během své odborné praxe pracoval i v zahraničí (University of Hull, 1968). V sedmdesátých letech se oboru z politických důvodů nemohl oficiálně věnovat. Od osmdesátých let pracoval v Ústavu pro etnologii a folkloristiku ČSAV.

V  devadesátých letech na čas opustil akademickou sféru, pracoval pro soukromou firmu v zemích jihovýchodní Asie, podílel se na mezinárodním archeologickém projektu ve středním Vietnamu (podmořské vykopávky u města Hoi An).  V posledních letech se věnoval především výzkumu multilingvismu a vztahu mezi různými jazyky.

V průběhu své kariéry se zúčastnil řady mezinárodních kongresů a proslovil přednášky na Pařížské univerzitě, na King’s College v Cambridge, na univerzitách v Leedsu a Yorku, Bruselu, Sapporu, Hanoji a Ho Či Minově městě. Vedl nebo oponoval diplomové a disertační práce českých, slovenských, vietnamských, laoských a kambodžských studentů a aspirantů. Jeho jazykovědné zájmy pokrývaly široké spektrum od typologie jazyka, vztahu jazyka a myšlení, jazyka a společnosti, zejména ve vztahu ke kultuře a etnicitě, multilingvismu a interkulturní komunikace až po vyučování jazyka na základě poznatků kognitivní neurovědy.

Pan doktor Vasiljev byl členem Jazykového sdružení při AV ČR, České národopisné společnosti, The Association of Productivity Specialists (New York), The Siam Society, The Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Účastnil se mezinárodního programu Languages in a Network of European Excellence (2006–2010). Jako učitel, tlumočník a odborný poradce pracoval nejenom v bývalém Československu, ale i v západní Evropě a jihovýchodní Asii.

vasiljev


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK