Proběhne workshop mediální komunikace

22. června 2016 od 16 hodin proběhne Workshop mediální komunikace vedený tiskovou mluvčí FF UK Inou Píšovou.

Proč jej pořádáme

Jako špičková veřejná výzkumná a vzdělávací instituce se FF UK hlásí k principu univerzity jako otevřené instituce, která přijímá svoji zodpovědnost vůči společnosti, předvídá její potřeby a reaguje na ně. Široké veřejnosti poskytuje kvalitní odborná stanoviska, informuje ji o výsledcích svého výzkumu a přijímá roli iniciátora a mediátora společenské debaty.

Usilujeme o fakultu se silným hlasem ve veřejném prostoru, k čemuž potřebujeme

  • efektivní komunikační strategii posilující společenskou autoritu fakulty a její dobré jméno (kterou představíme v úvodu semináře)
  • členy akademické obce, kteří jsou ochotni vstupovat do mediálního prostoru a vědí jak (k tomu pomohou pravidelné workshopy)

Co bude jeho obsahem

  • jak účinně medializovat vědecký výstup
  • jak funguje Česká tisková kancelář (ČTK), Česká televize a Český rozhlas, na jaký typ informací reagují a jak s nimi pracují
  • s jakými českými médii a novináři spolupracovat a s jakými ne (nabídneme aktuální vlastnicko-politicko-názorovou mapu české mediální krajiny)
  • jaká je současná mediální strategie fakulty a jak FF UK naplňuje tzv. třetí (veřejnou) roli univerzity
  • specifika mediálního vystupování v televizi a v rozhlase na základě konkrétních ukázek

Komu je určený

Akademikům, doktorandům a dalším zájemcům o popularizaci vědy a vědeckých výstupů fakulty.

Kdy a kde

22. června 2016 od 16 do 18 hodin v místnosti 104 (hl. budova). Účast není třeba potvrzovat předem.

Těším se na viděnou!

Ina Píšová

tisková mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK