Zemřela archeoložka Magdalena Beranová

Archeoložka PhDr. Magdalena Beranová, DrSc., se narodila 15. 9. 1930 v Čáslavi. V letech 1949–1953 studovala historii a archeologii na FF UK v Praze (prom. hist. 1953, PhDr. 1967). Poté pracovala ve Slovanském ústavu ČSAV (1953–1963, CSc. 1960), v letech 1963–1990 pak v Archeologickém ústavu ČSAV, posléze jako vedoucí vědecký pracovník (DrSc. 1983) a v letech 1973–1987 jako vedoucí časně historického (slovanského) oddělení. Věnovala se dějinám pravěkého a středověkého zemědělství včetně experimentální archeologie, dějinám výživy, archeologii Slovanů na našem území i v celé slovanské oblasti, obecně sídlištní archeologii či dějinám sklářství. V 1979 se Z. Tempírem založila a vedla mezioborovou komisi pro dějiny pravěkého a časně středověkého zemědělství (do roku 1987). Na FF UK přednášela jako host. Zemřela 17. května 2016 ve věku 85 let.

(Podle Sklenář, Karel. Bibliografického slovníku českých, moravských a slezských archeologů. Nakladatelství Libri, Praha 2005.)

MB


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK