Bylo spuštěno anonymní studentské hodnocení výuky kurzů letního semestru

Hodnotit kurzy je možné elektronicky od 9. 5. do 12. 6. 2016. Výsledky hodnocení budou zveřejněny před začátkem letních prázdnin.

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky v unikátní aplikaci.

Kurzy, které měl student zapsané, je možné hodnotit najednou či postupně, plně či jen částečně – rozpracovaná hodnocení lze uložit a zase se k nim vrátit. V rámci zpětné vazby jsou pro fakultu velmi cenné především slovní komentáře hodnotitelů.

Kromě hodnocení jednotlivých předmětů/vyučujících jsou součástí hodnocení také obecné otázky: v těch letošních je možné uvést zkušenosti studentů s knihovnami FF UK, se sekretariáty kateder a ústavů a se zkouškami v Jazykovém centru FF UK.

evelina_2016_plazmy


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK