Dvarim meatim. Studie pro Jiřinu Šedinovou

Jiřina Šedinová (*1946) vystudovala historii a hebraistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v době, která bádání na poli židovské kultury nepřála. Navzdory tomu se Jiřina Šedinová věnovala studiu raně moderní židovské historiografie a poezii s historickou tématikou a dosáhla publikačních výsledků, jež jsou i dnes mezinárodně oceňovány. Přítomný svazek, který je věnován k jejím sedmdesátým narozeninám, je však především odrazem její pedagogické práce, jíž se začala věnovat poté, co se v roce 1998 habilitovala na své alma mater a začala zde působit. Česká hebraistika, zahrnující stejnojmenný obor na FF UK a v různé míře spřízněné obory na dalších českých a moravských univerzitách, je dnes již pevně ustaveným oborem do značné míry právě díky jubilantčině bohaté pedagogické činnosti, jakož i jejím překladatelským a odborně ‑popularizačním aktivitám. Ve střední a mladší generaci našich hebraistů lze jen stěží najít někoho, kdo by nebyl studentem Jiřiny Šedinové, což je výmluvným důkazem jejích zásluh. Tento svazek, nazvaný Dvarim meatim (Pár slov), je jen symbolickým poděkováním jubilantce za její dlouhotrvající úsilí a přáním mnoha sil do dalších let.

Ukázka (pdf)

Koupit v e-shopu (kniha)

Koupit v e-shopu (e-kniha)

dvarim_meatim_web