Byl jmenován proděkan pro projektové řízení a grantovou činnost a proděkan pro infrastrukturu

Děkanka FF UK jmenovala PhDr. Pavla Sitka, Ph.D., proděkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro projektové řízení a grantovou činnost a doc. PhDr. Pavla Sládka, Ph.D., proděkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro infrastrukturu, oba s účinností od 12. února 2016.

K jejich jmenování se kladně vyjádřil Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 11. února 2016.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK