Přednášky z cyklu Jan Palach v umění a vzpomínkách a vybrané přednášky ze Dne otevřených dveří FF UK jsou on-line

V rámci přednáškového cyklu vystoupili prof. Tomáš Halík, dr. Miroslav Pudlák a dr. Petr Blažek. Součástí programu k 47. výročí sebeupálení Jana Palacha bylo také setkání s americkým básníkem Davidem Shapiro, jehož báseň Pohřeb Jana Palacha inspirovala architekta Johna Hejduka k vytvoření pomníku Dům matky a Dům syna.

Přednáškový cyklus Jan Palach v umění a vzpomínkách

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (Ústav filosofie a religionistiky FF UK): Odkaz Jana Palacha

Přednáška o historických, kulturních a duchovních souvislostech Palachovy oběti i o jejím významu pro dnešní dobu.

PhDr. Miroslav Pudlák, CSc. (Ústav hudební vědy FF UK): Jan Novák – kantáta Ignis pro Ioanne Palach 

Poslech a hudební analýza kantáty pro sbor a orchestr zkomponované skladatelem Janem Novákem (1921–1989) v únoru 1969 na vlastní latinský text.

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů): Palachovská památná místa a pomníky

Tématem přednášky budou památná místa spojená se životem a činem Jana Palacha a proměny paměťové kultury.

 

Beseda s americkým básníkem Davidem Shapiro

Báseň Davida Shapira Pohřeb Jana Palacha inspirovala architekta Johna Hejduka k vytvoření pomníku Dům matky a Dům syna. Její text je součástí instalace. Na besedě byl přítomen také básník Tomáš Míka, který báseň Davida Shapira přeložil do češtiny.

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK