Profesoru Robertu Kvačkovi bylo ministrem obrany uděleno Vyznamenání Zlaté lípy

Dne 11. listopadu 2015 převzal v Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., z rukou ministra obrany Martina Stropnického Vyznamenání Zlaté lípy. Toto vojenské ocenění se uděluje od roku 2008 za mimořádný přínos pro rozvoj obrany a bezpečnosti České republiky.

Panu profesorovi ze srdce blahopřejeme!

 

za Ústav českých dějin FF UK

doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

fotografie byly pořízeny u příležitosti návštěvy pana profesora v Ústavu českých dějin FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK