Prodloužení lhůty pro zveřejnění výsledků Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na léta 2016–2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 3. 7. 2015 byla pod č. j. 2015UKFF04996 vyhlášena Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky na léta 2016–2018.

Vzhledem k náhlému onemocnění administrátorky soutěže a z toho plynoucího pozdržení či neuskutečnění některých úkonů v rámci hodnocení prodlužuji lhůtu pro zveřejnění výsledků uvedenou v čl. 5.5. zadávací dokumentace do 15. 10. 2015.

 

doc. Mirjam Friedová
děkanka FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK