Proděkankou pro studium FF UK byla jmenována dr. Landgráfová

Děkanka FF UK jmenovala Mgr. Renatu Landgráfovou, Ph.D., proděkankou pro studium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s účinností od 18. května 2015.

K jejímu jmenování se kladně vyjádřil akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 14. května 2015.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK