Knihovna FF UK uspořádala pro děti zaměstnanců Noc s Andersenem

V loňském roce se Knihovna FF UK zúčastnila jako první akademická knihovna akce na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem. Na sedací pytle, na kterých obvykle studují či pospávají studiem zmožení studenti, se tak tentokrát do kruhu usadilo devatenáct pěti- až desetiletých dětí, aby se zaposlouchaly do čertovských pohádek. Po čtení následovalo krátké seznámení se a rozdělení do pěti věkově smíšených družstev nutných pro nejočekávanější akci večera: bojovku. Letošní měla pět stanovišť.

U výpůjčního pultu si týmy vyzkoušely najít v knihách čárové kódy a co nejrychleji naskenovat kódy 20 knih v nejrůznějších světových jazycích a písmech. K lepšímu času vedla týmová spolupráce a rozdělení jednotlivých činností. Dalším stanovištěm byla jízda s knihovním vozíkem, na kterém měla skupinka dětí za úkol dovézt čertům do pekla nejen pěkně neposedný pytel plný uhlí, kterým by si pak čerti v pekle pořádně zatopili, ale i poklad, který děti objevily na konci celé akce. Formou hry se děti naučily půjčit si knihu pomocí samoobslužného selfchecku (někdo si chtěl knihu nechat, jiný měl větší radost z účtenky než z knihy a někdo byl fascinován kartičkou zaměstnance), aby ji pak mohly odnést na hlavě do biblioboxu, a tím ji zase vrátit.

Noci na FF UK se letos zúčastnilo 19 dětí, 9 čertovských knihovníků, 1 fotograf a jedna stipendistkaV temném pekelném depozitáři bylo úkolem sebrat samotnému čertovi úpis a vysvobodit jednoho z nešťastníků, který podlehl pokušení a upsal svou duši čertu. Nejvíce úpisů patřilo našim studentům, kteří propadli peklu po neúspěšném složení zkoušky. Posledním úkolem pak bylo společně vystrašit jako praví čerti „pocestného Tomáše“ a vyhnat ho z místnosti, uhodnout čertovské hádanky a nakonec si zahrát jednu z pekelných her – kostky. Na závěr ještě děti společně vymýšlely příběhy podle vylosovaných kartiček pexesa: jejich vyprávění byla vtipná i (překvapivě?) filozofická.

Po vyhlášení devatenácti vítězů děti obdržely drobné dárečky, ze kterých měly velkou radost. Následovala společná večeře z krabiček od maminek a po vyčištění zubů už chystání spacáků a hledání místa na ochozu pod proskleným stropem knihovny. Před spaním si ještě děti zazpívaly s kytarou veselé i knihovnické písničky a pak už usínaly u další čertovské pohádky.

Noc s Andersenem proběhla poprvé roku 2000 v Uherském Hradišti, aby u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy (který je vždy 2. dubna a připomíná den narození H. Ch. Andersena) podpořila dětské čtenářství. Díky propagaci Klubu dětských knihoven SKIP se akce za 14 let rozšířila do celého světa a postupně se tak kromě České republiky konala i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Švýcarsku, v USA, a to včetně Aljašky.

Akce se kromě knihoven různého typu (vloni poprvé díky Knihovně FF UK i v akademické knihovně) koná i ve školách a školkách, ústavech sociální péče a domech dětí. Akce se pravidelně účastní několik desítek tisíc dětí a dospělých ve více než 1500 místech. Noci na FF UK se letos zúčastnilo 19 dětí, 9 čertovských knihovníků, 1 fotograf a jedna stipendistka.

PhDr. Klára Rösslerová, ředitelka Knihovny FF UK

Knihovna Filozofické fakulty UK uspořádala pro děti zaměstnanců Noc s Andersenem [iforum.cuni.cz, 3. dubna 2015]

 

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK