Zemřel lingvista František Daneš

S lítostí oznamujeme, že ve středu 18. 3. ve věku 95 let zemřel prof. PhDr. František Daneš, DrSc. Patřil mezi vůdčí osobnosti české lingvistiky druhé poloviny dvacátého století. Studium bohemistiky a anglistiky na FF UK dokončil v roce 1948, od roku 1962 zde působil jako docent, v roce 1992 byl jmenován profesorem.

Jeho vědecká kariéra byla pozoruhodná zejména kombinací tematické šířky a zároveň hloubky jeho prací. Zásadní měrou přispěl k rozvoji syntaxe současné češtiny, výzkumu intonace, teorie aktuálního členění, textové lingvistiky aj. Dvojnásobný ředitel Ústavu pro jazyk český (1965–1970 a 1990–1994) byl nositelem zlaté medaile Josefa Dobrovského (1994), medaile Josefa Hlávky (1999) nebo medaile Za zásluhy II. stupně (2010). V Ústavu pro jazyk český vedl vlivnou skupinu badatelů, která zásadně ovlivnila myšlení o systému současné češtiny. Kromě řady vědeckých publikací po celý život dovedně osvětloval jazykovědná zákoutí veřejnosti v nespočetných tištěných i rozhlasových sloupcích.

 

[převzato ze stránek Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i.]

Poslední rozloučení se bude konat ve středu 25. března ve 12:00 ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Rozhovor s prof. PhDr. Františkem Danešem, DrSc. [Chromý, J. & Lehečková, E. (eds.). Rozhovory s českými lingvisty I. Praha: Dauphin, 2007.]

Daneš_parte


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK