Filmový historik David Bordwell bude přednášet ve Velké aule FF UK

Národní filmový archiv ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Českými centry srdečně zvou na přednášky filmového historika Davida Bordwella, které se uskuteční ve středu 25. června a ve čtvrtek 26. června ve Velké aule Filozofické fakulty UK (místnost 131).

David Bordwell je světově uznávaný filmový historik, na University of Wisconsin-Madison ve Spojených státech působí jako Jacques Ledoux Emeritus Professor of Film Studies. Je autorem řady knih z dějin filmu, zaměřených především na styl a poetiku, z nichž nejnovější jsou Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment a Pandora’s Digital Box: Films, Files, and the Future of Movies. Se svou ženou Kristin Thompson napsal dvě základní filmové učebnice, jež byly přeloženy i do češtiny: Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu a Dějiny filmu. Manželé společně pravidelně přispívají na vlastní blog Observations on Film Art na webu www.davidbordwell.net.

David Bordwell přednášky prosloví u příležitosti výročí 25 let českého filmovědného časopisu Iluminace. Přednášky proběhnou v angličtině a vstup na ně je volný.

I Love a Mystery: How 1940s Hollywood Changed Movie Storytelling

středa 25. června, 17:30

V průběhu 40. let začali hollywoodští tvůrci nově prozkoumávat možnosti filmového vyprávění. Vycházeje z modelů ustavených ve 20. a 30. letech, přišli s originálními postupy subjektivity a psychologie postav a dalšími. Přednáška uvedené postupy detailně přiblíží a nabídne vysvětlení, proč se objevily právě v tomto historickém období. Situace v Hollywoodu bude také srovnána s vývojem evropských kinematografií.

Ve středu 25. června ve 20 hodin uvede David Bordwell v kině Ponrepo snímek Edwarda Dmytryka Sbohem, lásko má (Murder, My Sweet, 1944), který sám vybral jako doprovod své první přednášky.

Digital Film Projection: Four Tales of Technology and Taste

čtvrtek 26 června, 17:30

V roce 2013 upustila většina kin po celém světě od 35mm filmové projekce. O čtyři roky dříve nicméně o digitální projekci komerčních filmů takřka nikdo netušil. Co se změnilo? Tato přednáška ukáže, jak souběh technologických a kulturních změn a vývoje obchodních praktik přispěl k ústupu filmu v klasickém formátu z kin a vytvoření celosvětové počítačové platformy komerčního uvádění filmů.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK