Přípravy na regionální kolo České lingvistické olympiády vrcholí

Již třetím rokem mohou studenti středních škol vyzkoušet své schopnosti práce s textem a logického uvažování při řešení lingvistických úloh. Regionální kolo České lingvistické olympiády, kterou spolupořádá Filozofická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta UK, se uskutečnilo 28. února v Praze a Olomouci.

Česká lingvistická olympiáda (ČLO) je poměrně mladou soutěží, jejíž vznik iniciovali a nadále ji organizují studenti UK. Cílem ČLO je šířit povědomí o lingvistice na středních školách a zároveň vybrat mezi účastníky ty nejzdatnější, kteří budou následně reprezentovat ČR na Mezinárodní lingvistické olympiádě (IOL). Od ostatních středoškolských olympiád se odlišuje tím, že se neváže na konkrétní vyučovací předmět a pro řešení úloh nejsou vyžadovány žádné předchozí znalosti. Mohou se jí tedy zúčastnit bez rozdílu věku všichni studenti středních škol.

FF-9465-version1-_img_0096_307_230

Národní kolo České lingvistické olympiády se v roce 2013 uskutečnilo v prostorách Filozofické fakulty UK

V prvním roce bylo uspořádáno pouze národní kolo, v němž se utkali nejlepší řešitelé Olympiády v českém jazyce a lingvistického korespondenčního semináře Pralinka. Během následujícího roku se podařilo domluvit spolupráci mezi FF a MFF UK a z České lingvistické olympiády se stala samostatná soutěž. Účastníci se kvalifikovali na základě výsledků ve školních kolech uspořádaných na těch školách, které projevily o ČLO zájem. Z národního kola a následného přípravného soustředění byl poté vybrán čtyřčlenný tým, který se v červenci 2013 zúčastnil Mezinárodní lingvistické olympiády v Manchesteru. Výprava se nad očekávání vydařila – její člen Matyáš Medek vybojoval celkově třetí místo a s ním i jednu ze zlatých medailí. O jeho úspěchu informovala i česká média.

Letos je ČLO nově spoluvyhlašována i MŠMT a také byla zařazena do rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 2014“. Ve školních kolech se jí zúčastnilo celkem 1576 řešitelů ze 77 škol po celé zemi a počet zájemců tím více jak trojnásobně překonal účast z minulého roku. To bylo impulsem k zavedení dalšího stupně mezi školním a celostátním kolem, tzv. regionálního kola, které proběhlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 28. 2. 2014. Žáci středních škol spolu soupeřili v řešení různých lingvistických úloh, které spíše než znalost lingvistiky testovaly jejich „selský rozum“ a analytické myšlení. Snažili se třeba rozluštit věty v logografickém písmu LoCoS, které vytvořil japonský profesor, aby usnadnil mezinárodní komunikaci. Pražského regionálního kola (druhé se konalo v Olomouci) se zúčastnilo 82 studentů včetně loňského zlatého medailisty Matyáše Medka. Studenty za FF UK přivítal proděkan Jan Bičovský, který své uvítání uzavřel nejdelším sanskrtským slovem.

Úspěšní řešitelé budou dále pokračovat na MFF UK, kde předvedou svoje schopnosti v závěrečném, celostátním kole a ti nejlepší z nich se mohou těšit na cestu až do čínského Pekingu, kde se ve dnech 21.–26. 7. 2014 zúčastní každoročního klání lingvistů z celého světa. Díky ČLO na něm výprava z České republiky ani letos nebude chybět. Budeme tedy doufat, že jako průkopník mezi soutěžemi pořádanými studenty se ČLO stane vzorem pro podobné nápady v jiných oborech. Věříme, že náš tým naváže v Pekingu na loňský úspěch a potvrdí své schopnosti.

Pro více informací navštivte web České lingvistické olympiády.

Zdeněk Kasner a Vojtěch Diatka, organizační tým ČLONewsletter FF UK

Newsletter FF UK