Knižní novinky Vydavatelství FF UK září

Knižní novinky Vydavatelství FF UK

V edici Varia vyšla publikace Klasická korejština zabývající jak korejským jazykem a písmem, tak i literaturou. Určena je odborníkům, studentům i širšímu okruhu zájemců o korejštinu.


PUCEK, Vladimír a Vladimír GLOMB. Klasická korejština. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. Varia. ISBN 978-80-7308-461-5

Klasická korejština je určena zájemcům o diachronní zkoumání korejského jazyka a socio-lingvistickou situaci na Korejském poloostrově až do příchodu moderní doby. Jako taková by měla sloužit jak odborníkům a studentům koreanistiky či orientalistických oborů, tak i širšímu publiku se zájmem o vývoj korejského jazyka a klasické korejské texty. Kniha představuje základní rysy vývoje korejského jazyka, okolnosti vzniku korejského písma a gramatický systém klasické korejštiny. V části věnované klasickým textům zpracovává ukázky literatury psané v korejském písmu v rozmezí 15. až raného 20. století. V jednotlivých kapitolách jsou popsány základní žánry klasické korejské literatury (poezie, próza, oficiální dvorská literatura etc.) a četné materiály dokumentující vývoj korejského jazyka a používání korejského písma (učebnice, slovníky, korespondence). Ukázky textů jsou doprovázeny vzorovými překlady, gramatickou analýzou a historickým komentářem. Kniha poskytuje čtenáři náhled nikoli pouze na lingvistickou stránku věci, ale především na základní otázku role a významu korejského písma a literatury v tradiční korejské společnosti.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK