Vernisáž – Kacířská univerzita

Vernisáž výstavy Kacířská univerzita

30. května 2013

Vernisáž výstavy Kacířská univerzita – Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622 se uskutečnila ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty UK 30. května. Úvodní slovo pronesl děkan fakulty doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. K obecenstvu také promluvili kurátor výstavy PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., ředitel Collegia Europaea FF UK & FLÚ AV ČR, a PhDr. Pavel Baran, CSc., z Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Organizátory výstavy jsou Collegium Europaeam FF UK & FLÚ AV ČR, Filozofická fakulta UK a Filosofický ústav Akademie věd ČR.

Více k tématu v článku Kacířská univerzita – odvaha k nonkonformitě a vůle ke konsensu

Zdroj fotografií: archiv FF UK