VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

06

zpět

Opatření číslo 6/2008 – ke tvorbě studijních plánů oborů v kreditním studiu

V souvislosti s budováním kreditního systému na FFUK, který se vztahuje na studenty přijaté do 1. ročníku bakalářské, magisterského, magisterského navazujícího a doktorského studia od akademického roku 2006/2007, probíhá na FF UK vytváření elektronických studijních plánů. Úspěšná implementace elektronických studijních plánů předpokládá úzkou spolupráci referátu informačního systému studijního oddělení a jednotlivých základních součástí.

Stanovuji proto tyto základní kroky:

  1. Referát informačního systému SO FF UK vytvoří v termínu do 11. 2. 2008 základní schémata studijních plánů jednotlivých oborů.

  2. V termínu do 5. 3. 2008 vyplní osoby zodpovědné za informační systém na jednotlivých základních součástech do schématu dle bodu 1) podle instrukcí SO konkrétní předměty. Tato součinnost je nutná vzhledem k dílčím nepřesnostem v záznamech o předmětech v programu Tajemník.

  3. Referát informačního systému začne od 1. 4. 2008 s nahráváním příslušných studijních plánů konkrétním studentům kreditního studia.

V Praze dne 5. února 2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan