Kontaktní osoby

V případě nesrovnalostí a neúplností údajů o předmětech (počty kreditů, examinace, vyučující), v případě nezařazení předmětů do příslušných skupin povinných a povinně volitelných předmětů, v případě neodpovídajícího nastavení prerekvizit/korekvizit/záměnností a neslučitelností u jednotlivých předmětů apod.

Všechny výsledky zapisují POUZE jednotliví vyučující (resp. v případě doktorského studia školitelé), případně pověřené osoby na příslušných ústavech a katedrách.

V případě nepotvrzení závěrečné práce v SIS, v případě problémů s vložením závěrečné práce apod.

V případě problémů s rozvrhem a pro rezervování místností.

V případě řešení technických problémů souvisejících s nastavením SIS, v případě přiřazení neodpovídajícího studijního plánu apod.

V případě potřeby opravy kódů předmětů v elektronickém zápise apod.